ห้องเรียนธรณีวิทยา

 


โครงสร้างโลก

 


หิน

 


แผ่นดินไหว

 


ธรณีวิทยาโครงสร้าง

 


นิตยสารไนส์ 1 แผ่นดินไหว

 


นิตยสารไนส์ 2 ไดโนเสาร์